Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Libor L.A.
Posted  Posted ::  2013-11-22 06:37:11 PM
Subject  Subject ::  Emulátory a BIOS PMD-85 verze 1
Ve vašem emulátoru se při použití ROMky verze 1 vyskytuje chyba, která způsobí, že sekvence po resetu MGLD xx/JUMP adr způsobí nejprve vypsání chybového hlášení MEMORY OVERFLOW a po stisku EOL se teprve program spustí. Co si pamatuji, dělal to i můj emulátor pod DOSem. Možná jsme použili stejnou ROMku z internetu a jedná se o chybu čistě na úrovni strojového kódu BIOSu PMD-85. Ale o tom jsme už myslím jednou mluvili (ani nevím, jak to dopadlo?) Navíc se však někdy stane, že se přepíše, přesněji přepíše nulami část zápisníku vedle videoram. Konkrétně jsem zjistil, že triviální program, který čte ve smyčce znaky a posílá je na rutinu 8500h tiskne čínské znaky. A trasováním se ukázalo, že obsah adresy C03Ch (začátek tabulky znaků) je nulový. Po několika pokusech (bez úpravy samotného mého programu!) se tento jev ztratil a já jej nemohu znovu nasimulovat. Předtím se to stabilně stávalo vždy po přepnutí na verzi 1 z verze 2A nebo i při zapnutí, kdy se nastartovalo s verzí 1. Nemáte k tomu nějaký postřeh? Nemohou tyto dva výše popsané jevy souviset?
 
Message
Author  Author ::  Libor L.A.
Posted  Posted ::  2013-11-22 06:57:33 PM
Subject  Subject ::  Re: Emulátory a BIOS PMD-85 verze 1
Hmm.. Viník se našel. Chyba je klasicky mezi klávesnicí a židlí. Netřeba odpovídat. Snad jen na tu první část s chybou v BIOSu u PMD-85 verze 1.
:: back to topic list ::