Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2014-03-18 08:37:14 AM
Subject  Subject ::  Re: Chybné trasování RST1 s následnou pseudoinstrukcí DB
Ale tu vôbec nejde o to, čo sa nachádza za (v tomto prípade) RST 1. Skrátka, aby sa debugger zastavil za emulovanou inštrukciou, tak sa musí do PC dostať adresa, ktorá je za touto inštrukciou. Ale keďže emulovaná inštrukcia CALL/RST neprevedie návrat na očakávanú adresu, tak sa tam ani nezastaví.

Napadá mi, že by sa toto dalo riešiť iným spôsobom. Ak by sa vykonávala inštrukcia CALL/RST, tak by sa odpamätala hodnota SP a po vykonaní každého RET by sa testovalo, či sa SP dostalo na pôvodnú hodnotu. Ak áno, debugger by sa zastavil po návrate na danom mieste.
:: back to start of topic :: back to topic list ::