Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2014-01-27 09:18:45 PM
Subject  Subject ::  Re: Emulator pro Android
Pozor, nezamieňať jazyk Java a JavaScript. Sú to dve odlišné veci, i keď vychádzajúcich z podobných základov.
Aplikácie pre Android sa píšu v Jave. Ale tvoj emulátor je napísaný v JavaScripte a je ho možné spustiť iba v nejakom prehliadači.
Dotazujúci mal určite na mysli natívnu aplikáciu pre Android.

Existuje ešte jeden JS emulátor PMD 85: http://www.asm80.com/pmd85.html
:: back to start of topic :: back to topic list ::