Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Marek
Posted  Posted ::  2015-10-17 11:23:38 AM
Subject  Subject ::  Re: Dialogovy riadok
Vďaka za odpoveď. Vzhľadom na to, že na obrazovke neblikal žiadny kurzor, nebolo intuitivne na ňu písať. Už som proste zabudol ako sa PMD kedysi ovládal.
:: back to start of topic :: back to topic list ::