Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2013-07-24 07:22:09 AM
Subject  Subject ::  Re: Sach
Súčasťou Emulátora je Šach do ROM Modulu "sach1.rmm". Je určený iba pre PMD 85-1 a z ROM Modulu sa spúšťa v Monitore príkazom JOB 000030000000.
Mám aj upravenú verziu pre Zbrojováčka, ktorá beží aj na PMD 85-2, 2A a 3. Po dovolenke to hodím do PTP aj P32 a do downloadov.
:: back to start of topic :: back to topic list ::