Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Tomáš Pecina
Posted  Posted ::  2015-11-25 02:02:03 PM
Subject  Subject ::  Re: Čítače 8253
Výborně, tedy udělám release SUDOKU bez ohledu na tyto problémy, s tím, že v příštích versích vašeho emulátoru už bude chyba opravena. Případně mohu funkci čítače na začátku testovat a pokud nepoběží, program ohlásí chybu HW a nebude pokračovat.

Čítač 2 ve vašem emulátoru po resetu běží, což není v rozporu se specifikací (před naprogrováním je stav 8253 nedefinovaný), ale vzpomínám si, že nešel u některých časnějších PMD (minimálně z prototypové řady, se kterou jsem dlouhou dobu pracoval). Muselo se to řešit hardwarovou úpravou na desce: na pin se přiletoval malý filtrační kondensátor. V SUDOKU tento čítač využívám pro měření času řešení, ale není kriticky důležitý, pokud bude stát, prostě se uživateli zobrazí čas 0:00.
:: back to start of topic :: back to topic list ::