Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2016-04-26 11:03:27 AM
Subject  Subject ::  Re: PMD 85-2A - problemy s funkcnostou Basis programov
Trošku som nad tým uvažoval a pokiaľ je pravda, že programy nahrané cez Monitor fungujú správne a to čo je nahraté do BASICu nie, tak pravdepodobne je problém so samotným ROM Modulom, teda že sa BASIC načíta do pamäte chybne, i keď sa tvári, že sa normálne spustil. To by mohlo vysvetľovať podivné chovanie a chyby pri interpretácii programu.
Ak sú obsahy EPROM BASICu v poriadku, ako píšete, tak mi napadajú nasledujúce otázky:
1) Sú EPROM založené v správnom poradí? - EPROM musia byť v poradí od F do N, viď obrázky na nedokončenej stránke PMD 85 - ROM.
2) Sú v poriadku pätice pod EPROM? - Staré TESLA pätice už vtedy neboli úplne spoľahlivé, takže treba preveriť, či sú EPROM dobre zasunuté a majú dobrý kontakt.
3) Je ROM Modul dobre zasunutý do počítača? Nie sú odlomené alebo pokrivené niektoré kontakty konektora? To by mohlo spôsobiť, že komunikácia s 8255 vo vnútri ROM Modulu nefunguje korektne.
:: back to start of topic :: back to topic list ::