Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2021-06-04 10:19:16 PM
Subject  Subject ::  Re: vytvorenie realnych diskiet do pmd 32
Pokúsil som sa to spísať do tohto článku: Prevod obrazov diskiet PMD 32 na fyzickú disketu a naopak
:: back to start of topic :: back to topic list ::