Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Guvernér
Posted  Posted ::  2021-01-04 10:09:43 PM
Subject  Subject ::  Re: CCCP KR580VI53 -> Intel P8253-5
musím to upresniť :D
Tú žltú LED teraz rozsvieti jedine iba tesne po zapnutí či po RESET-e, než doinicializuje systém (po Os ready, či BASIC/G). Teraz už len s podstatne nižším jasom než zvyšnú červenú alebo zelenú.
"Cvakač" klávesnice je stále mierne počuť počas autorepeatu pri podržaní, ale nestačí to na "vybudenie" blikania žltej LED. So starým KR580VI53 sa to takto nechovalo, vymenil som to dnes - za tých pár hodín to piezo snáď nedegradovalo :D Ešte to snáď riadne prepípať multimetrom, či tam nie je náhodou kdesi studený spoj.

Tú KR580VI53 som označil za vadnú vďaka nasledovnému testu,
https://maximalne.8u.cz/test-8253/
kde hneď v prvom kroku (test stability čítania) som dostal všetky módy chybné, príp. "nastriedačku" jeden, dva OK a ostatné augenblick hneď chybné; po ďalšej iterácii testu zase všetky módy chybné, atď.
Po výmene za spomínanú P8253-5 vráti "test stability čtení" už všetko ako "ok" už niekoľkú iteráciu, navyše sa znova rozfunkčnil MGSV/BASIC "SAVE" a TX cez sériovú linku, což prestalo fungovať po tom, ako sa omylom zamenili tie vstupy a výstupy MGF. Chcem pripomenúť, že PMD vtedy nakompletku vytuhlo a MGSV/BASIC SAVE nevrátilo vôbec do Mg stop!/OK, ani sa nepokúšalo niečo nahrať na magič - na MGOUT ticho po pěšině.

Na záver dodám, že zbernicový signál "OUT1" (8253 pin 13), ozaj vedie do XOR hradla 7486 pri MGF, tiež do RXC/TXC UART IO 8251, takže tam k nejakej poruche dôjsť muselo...
:: back to start of topic :: back to topic list ::