Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2020-09-12 07:22:19 AM
Subject  Subject ::  Re: Obrazy disket P32
Obraz P32 je obraz 5,25" diskety pre MIKROS PMD 85 s PMD 32.
Fyzický formát: 2 strany, 40 stôp, 9 sektorov o veľkosti 512 bytov, celkom 368640 bytov.
Logický CP/M formát: 36 logických sektorov o veľkosti 128 bytov na fyzickú stopu, bez prekladovej tabuľky (fyzické sektory sú v obraze sekvenčne/neprekladane), veľkosť alokačného bloku 2kB, 175 alokačných blokov (čísla alokačných blokov sú teda 1 bytové), 64 adresárových položiek, 2 systémové stopy.
Systémové stopy ale nie sú využité celé. V každej stope je využitých iba 26 logických sektorov (zjavne "dedičstvo" z pôvodných 8" diskiet).
:: back to start of topic :: back to topic list ::