Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  09.01.2023 17:47:27
Predmet  Predmet ::  Re: Tesla Pluto - kondenzátor u zdroje
Opravám televízorov sa nevenujeme, to je mimo nás.
Ale skúste sa opýtať na nejakom fóre, kde sa týmto veciam venujú.
Len takým rýchlym hľadaním mi Google ponúkol na Elektro bastlírnu. Ale aj tu.
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::