Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Libor L.A.
Poslaná  Poslaná ::  18.10.2022 21:27:50
Predmet  Predmet ::  Re: Video-procesor a CPU
Zcela prediktivně na úrovni jednotlivých instrukcí je to popsáno taky zde (viz odkaz). A prozatím to funguje. Pomocí tohoto schématu byla realizována knihovna pro vícekanálový zvuk a následná měření frekvence čítačem potvrdila teoretické předpoklady.

https://maximalne.8u.cz/jak-to-s-temi-takty-u-pmd85-vlastne-je/
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::