Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Libor L.A.
Posted  Posted ::  2022-10-18 09:27:50 PM
Subject  Subject ::  Re: Video-procesor a CPU
Zcela prediktivně na úrovni jednotlivých instrukcí je to popsáno taky zde (viz odkaz). A prozatím to funguje. Pomocí tohoto schématu byla realizována knihovna pro vícekanálový zvuk a následná měření frekvence čítačem potvrdila teoretické předpoklady.

https://maximalne.8u.cz/jak-to-s-temi-takty-u-pmd85-vlastne-je/
:: back to start of topic :: back to topic list ::