Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  Roman Bórik
Posted  Posted ::  2022-04-06 06:30:28 PM
Subject  Subject ::  Re: programovanie v Basicu
1. V nastaveniach na karte Model zvoliť napr. PMD 85-2A.
2. Zaškrtnúť voľbu Vložiť ROM Modul
3. Vybrať ROM balíček BASIC-G V2.A
4. Potvrdiť tlačidlom OK
5. Stlačiť Alt+F5 - Reset
Počítač sa zResetuje a prejde priamo do BASICu, kde môžete písať programy.

Uloženie programu:
1. Stlačiť Alt+T - zobrazí sa prieskumník pásky.
2. Ak chcete začať čistou páskou, klik na druhé tlačidlo z ľava.
3. SAVE 1;MENO - ak je to nová páska, Emulátor si vyžiada najprv zadanie mena pásky.
4. Uložený program sa potom ukáže v prieskumníkovi pásky.

Načítanie programu:
1. V prieskumníkovi pásky "Double-click" na požadovaný program.
2. LOAD 0 - Stlačiť Alt+P
 
Message
Author  Author ::  Peter
Posted  Posted ::  2022-04-06 07:40:27 PM
Subject  Subject ::  Re: programovanie v Basicu
super, ďakujem

GCLEAR, SCALE, MOVE, PLOT ... pomaly sa mozok spamätáva
:: back to start of topic :: back to topic list ::