Forum

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search
:: back to start of topic :: back to topic list ::
Message
Author  Author ::  supkoder
Posted  Posted ::  2022-02-10 10:10:20 AM
Subject  Subject ::  Re: Kvadro zdrojovy kod
Ďakujem za navedenie správnym smerom. Vyzerá to tak, že Chrome prehliadač má nejaký bezpečnostný mechanizmus, ktorý vyhodnocuje, že "súbor nie je možné bezpečne stiahnuť".

Po prostom kliknutí na odkaz sa však o tejto skutočnosti nikde nezobrazí žiadna správa. Keď som išiel cez pravý klik a Uložiť ako... už mi chrome napíše varovanie dole v lište, kde môžem potvrdiť, že chcem súbor stiahnuť aj tak.

Teraz si spomínam, že som niekde v sekcii Download čítal upozornenie na false alarmy od antivirov, nečakal som však, že ten Chrome to rieši takto v tichosti.
:: back to start of topic :: back to topic list ::