Forum

Z PMD 85 Infoserver

:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::
Správa
Autor  Autor ::  Roman Bórik
Poslaná  Poslaná ::  20.10.2018 08:46:13
Predmet  Predmet ::  Re: MAŤO / MAŤO HRY - výpis EPROM resp. ROM
Pridal som celý ZIP v takom stave, ako mi ho poslal Schotek k nám do downloadov Literatúry: Literatúra
Schotkovi patrí veľká vďaka.
:: späť na začiatok témy :: späť na zoznam tém ::