Package:Develop.zip

From PMD 85 Infoserver

Jump to: navigation, search

Contents

pmd85emu_develop.zip

  • assembler, debugger a iné vývojové nástroje (Karel Šuhajda, Petr Tůma (CERES SOFT), UAK Bratislava a ďalší autori)

mrs.ptp

Memory Resident System (UAK Bratislava)

názov spustenie model poznámka
MRS JUMP 6000 1
MRS-NOVE JUMP 6000 1 upravená verzia
MRS2 JUMP 6000 2,2A,3 verzia pre PMD 85-2, 2A a 3
LIB knižnica
BZZZZT zdroják (zabzučanie z hry Hlípa)

dam+2.ptp

DAM - Disassembler / Assembler / Monitor (Karel Šuhajda) - originálna kazeta + niečo navyše

  • Štandardná verzia DAM+2 je relokovateľná a môže sa nahrať na ľubovoľnú adresu od 0000H až 5800H. Nahratie sa prevedie príkazom 'MGLD 00 XX', kde XX je vyšší byte adresy, na ktorú sa DAM nahraje. Ak to má byť na adresu 0000H, XX sa nemusí zadávať.
  • DAM+9000 je verzia DAMu, ktorá beží v rozšírenej pamäti počítačov PMD 85-2A alebo PMD 85-3 a tým je celá dolná časť pamäti voľná pre zdrojový text. U PMD 85-3 je samozrejme nutné najprv prejsť do režimu kompatibility zadaním príkazu JUMP FFF0. U PMD 85-2A je potrebné najprv prejsť do AllRAM módu sputením krátkeho programu "ALLRAM2A". V oboch prípadoch platí, že MONITOR (8000H až 8FFFH) je už v RAM a teda môže byť nechcene prepísaný!
  • Utilita RESRC2 je relokovateľná a môže sa nahrať na ľubovoľnú adresu od 0000H až 7800H. Nahratie sa prevedie príkazom 'MGLD 00 XX', kde XX je vyšší byte adresy, na ktorú sa nahraje. Ak to má byť na adresu 0000H, XX sa nemusí zadávať.
  • Autor utility OPTIMAX neznámy (ale pravdepodobne Petr Tůma).
  • Autor utility RESRC2 je Petr Tůma.
  • Autormi BASIC programu JOYSTICK sú M. Černý a V. Hollmann
názov typ spustenie model poznámka
DAM+2 ? AutoRun 2,2A,3 štandardný relokovateľný DAM
DAM+2.1 X manuál k DAM+2 napísaný v textovom editore KASWORD
DAM+2.2 X
DAM+2.3 X
DAM+2.4 X
TRANSFER ? JUMP 0000 2,2A,3 konvertor zdrojových textov z DAM-0000
TRANSFER X manuál k utilite TRANSFER
OPTIMAX ? JUMP 0000 2,2A,3 optimalizér zdrojových textov
RESRC2 ? AutoRun 2,2A,3 disassemblig do zdrojového textu
TEXTER A zdroják - prevod dát do zdrového textu
EXTENDCH A zdrojak - zobr. znakov s diakritikou
JOYDEMO A zdrojak - 4004/482 joystick test
JOYSTICK > RUN 1,2,2A,3 BASIC - schéma zapojenia joysticku
ALLRAM2A ? JUMP 7000 2A prepnutie do AllRAM na PMD 85-2A
DAM+9000 ? JUMP 9000 2A,3 DAM od adresy 9000H

devutils.ptp

  • rôzne vývojové utilitky
  • VMON9000 je verzia, ktorá beží v rozšírenej pamäti počítačov PMD 85-2A alebo PMD 85-3 a tým je celá dolná časť pamäti voľná pre debuggovaný program. U PMD 85-3 je samozrejme nutné najprv prejsť do režimu kompatibility zadaním príkazu JUMP FFF0. U PMD 85-2A je potrebné najprv prejsť do AllRAM módu sputením krátkeho programu "ALLRAM2A". V oboch prípadoch platí, že MONITOR (8000H až 8FFFH) je už v RAM a teda môže byť nechcene prepísaný!
názov spustenie model autor / poznámka
DDT 6000 JUMP 6000 1,2,2A,3 ? / monitor, debbugger
VMON 2.1 JUMP E900 1,2,2A,3 Petr Tůma / obrazovkový monitor, debugger
ALLRAM2A JUMP 7000 2A prepnutie do AllRAM na PMD 85-2A
VMON9000 JUMP 9000 2A,3 Petr Tůma / monitor, debugger v extended memory
DISASS RUN 1,2,2A,3 Pavol Kiko / disassembler v BASICu