Emulátor

Z PMD 85 Infoserver

RM-TEAM emulátor PMD 85
Image:PMD85Emu_screenshot_m2-main2.png
Verzia:3.2.7.290 / 15. január 2023
Download: aktuálna verzia
tiež pozri:
Obsah

emulátory PMD 85 všeobecne...

Emulátor počítača PMD 85 nie je žiadnou novinkou. Prvé emulátory PMD 85 vznikli ešte pre MS-DOS začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia (Petr Tůma, Peter Chrenko, Petr Šlechta). S nástupom výkonnejších procesorov a masového využívania OS MS Windows však začal byť problém vôbec tieto emulátory spustiť, prípadne, ak sa ich podarilo spustiť, bol problém s rýchlosťou emulácie.

Nastal teda čas vytvoriť emulátor, ktorý bude bez problémov spustiteľný a použiteľný aj pod OS MS Windows. Opäť, aj pre windowsy vzniklo niekoľko viac-menej použiteľných emulátorov PMD 85 (Martin (Schotek) Nový, Tomáš Franke, Petr Hyťha DiS., Zdeněk Šesták). Existoval údajne aj multi-computer emulátor, ktorý emuloval aj PMD 85 napísaný v Jave (Roman Dolejší).

Emulátor by mal veľmi obstojne bežať aj na *nix platformách pomocou najnovších verzií Wine.
Emulátor PMD 85 špeciálne pre *nix platformy vznikol portom nášho emulátora ako GNU/GPL open-source projekt GPMD85Emulator.

prečo ďalší emulátor PMD 85?


Dôvod vzniku ďalšieho emulátora PMD 85 je jednoduchý. Jednak sme si chceli dokázať, že sme schpní niečo také napísať a potom, človek často nenájde v cudzích produktoch to, čo by potreboval. O emulácii a možnostiach emulátora sú rôznorodé názory a tak človek inšpirovaný ostatnými emulátormi (aj iných typov počítačov) si vytvorí radšej vlastný emulátor "k obrazu svojmu".

RM-TEAM emulátor PMD 85

Emulátor je vyvíjaný v C++ (a čiastočne aj v assembleri x86) pod VCL frameworkom na OS Microsoft Windows. K svojmu behu potrebuje niekoľko knižníc, ktoré sú súčasťou download balíka. Žiadne ďalšie knižnice tretích strán nie sú potrebné.

Emulátor by mal byť kompatibilný so všetkými verziami systémov Windows, no zaručene otestovaný bol na systémoch Windows 7 a Windows 10. Teoreticky by mohol Emulátor fungovať aj na Windows XP. Pri starších systémoch Windows 95/98/Me je kompatibilita otázna, keďže sa nevieme zaručiť o plnú funkčnosť hlavne kvôli problémom s neúplnou podporou DirectX a kódovaním UTF-8 v natívnom Microsoft XML parseri.

Archív obsahuje:

 • PMD85Emu.exe - samotný emulátor
 • PMD85Emu.xml - konfiguračný súbor emulátora - za normálnych okolností nie je potrebná jeho "ručná" úprava. Ak sa však rozhodnete pre vlastnoručnú úpravu, berte na vedomie, že:
  • súbor je uložený v kódovaní UTF-8
  • emulátor nesmie byť počas úpravy spustený
  • nesmiete porušiť štruktúru dokumentu podľa DTD
 • PMD85Emu.dtd - "šablóna" určujúca štruktúru konfiguračného XML súboru emulátora - tento súbor sa NESMIE meniť!
 • inpout32.dll - knižnica umožňujúca priamy prístup na vstupno-výstupné porty, ktorú emulátor využíva na prácu portom LPT.
  (Pri spúšťaní si emulátor zisťuje prítomnosť a inicializuje túto knižnicu a preto ho nie je možné bez nej spustiť!)
 • PortAudio.dll - open-source knižnica zabezpečujúca zvukový výstup a voľbu výstupného zvukového zariadenia
 • SaaSound.dll - knižnica emulujúca zvukový čip Philips SAA1099P
 • /Rom - adresár s ROM súbormi potrebnými pre chod emulátora - obsahy (E)PROM jednotlivých počítačov a ROM Modulov
 • /Lang - adresár s jazykovými súbormi potrebnými pre chod emulátora (slovenčina, čeština a angličtina)

Keďže ďalšie verzie môžu, a dúfame aj budú, obsahovať nové funkcionality, môže sa obsah a štruktúra konfiguračného XML a DTD zmeniť. Preto si pri stiahnutí novej verzie urobte update aj týchto konfiguračných súborov. To bude mať, samozrejme, za následok stratu posledného nastavenia, definície ROM balíčkov, či ciest k súborom, ale nie je to žiadna katastrofa, pretože si to môžete skopírovať z toho starého.

Hry a programy sú v osobitných archívoch vo forme súborov pások a obrazov diskiet. Tie si môžete umiestniť kdekoľvek na svojom disku, ale ideálne v koreňovom adresári emulátora (napr. do podadresárov /Disk, /Tape apod.), ktorý sa automaticky ponúka, ak nie je príslušný adresár dostupný.

schopnosti emulátora...

 • emulácia všetkých základných modelov PMD 85-1, PMD 85-2, PMD 85-2A, PMD 85-3
 • základná emulácia klonov Maťo, Consul 2717, Didaktik Alfa a Didaktik Alfa 2
 • možnosť používať akékoľvek ROM
 • ľubovoľná konfigurácia ROM Modulov - možnosť vytvoriť si vlastné ROM balíčky a tie "vložiť do počítača"
 • emulácia ROM MEGAmodulu
 • pre PMD 85-1, 2, 2A a 3 je možnosť zvoliť typ MGF IF
 • emulácia pamäťového rozšírenia 256kB RAM pre modely PMD 85-2A a PMD 85-3
 • emulácia prerušenia od Video-procesora
 • voľba troch rôznych veľkostí zobrazenia plus zobrazenie Full Screen, možnosť voľby farebného zobrazenia vrátane zmeny "palety" farieb, nový viac-farebný režim ColorAce, voľba spôsobu zobrazenia v násobkoch zväčšenia
 • zvuk riešený pomocou knižnice PortAudio
 • záznam zvuku do súboru WAV
 • emulácia mgf. pásky - čítanie (zrýchlené aj štandardné s možnosťou odposluchu), zápis, možnosť editácie obsahu pásky
 • emulácia disketovej jednotky PMD 32
 • emulácia zvukového interfejsu MIF 85 s čipom Philips SAA1099P
 • emulácia zvukového interfejsu Musica
 • emulácia joysticku 4004/482
 • emulácia myší - Myš 602 a Myš Poly-08
 • emulácia tlačiarní (BT-100, GC-01, Centronics) a plotrov (XY 41xx, MINIGRAF 0507)
 • experimentálna emulácia MH102 a APU i8231A/Am9511A
 • uloženie aktuálneho obrazu do schránky alebo do BMP súboru, uloženie obsahu VideoRAM do súboru alebo PTP
 • uloženie/načítanie časti pamäti do/zo súboru
 • Action Recording - záznam behu programu/hry (obdoba RZX zo ZX-Spectra)
 • integrovaný Debugger s rôznymi možnosťami prezerania, modifikácie obsahu pamäte a vyhľadávania v pamäti.
  Trasovanie bežiaceho programu, notácia i8080 aj Z80 a disassembling do súboru
 • Profiler - nástroj pre sledovanie trvania rutín alebo časti kódu
 • možnosť odchytávať súradnice VRAM pri pohybe systémovej myši
 • snapshoty
 • POKE dialóg
 • vloženie textu zo schránky (emuluje sa postupné stláčanie klávesov)
 • export a import programu v BASIC do/z textového súboru