Download/Dokumentácia

Z PMD 85 Infoserver

dokumentácia a literatúra

PMD 85 - uživateľská príručka - Extended ROM BASIC download
 • Roman Kišš
komentovaný výpis monitora PMD 85-1 download
 • Centrum pro mládež, vědu a techniku ÚVSSM
 • prepis a prevod do HTML: Pavel Zima
komentovaný výpis monitora PMD 85-2 download
 • Vít Libovický, Jiří Olmer
manuál PMD 85-1, návod na použitie a obsluhu download
 • Tesla Bratislava
 • scan: edo.trm
manuál PMD 85-2, návod na použitie a obsluhu download
 • Tesla Bratislava
manuál PMD 85-2 a PMD 85-2A, návod na použitie a obsluhu download
 • Tesla Bratislava
 • scan: RM-TEAM
manuál PMD 85-3, popis monitora a príkazov BASIC-G download
 • Ústav výpočtovej techniky vysokých škôl v Bratislave
 • scan: Jan Křupka
 • OCR, sadzba, korekcie, opravy a export do PDF: RM-TEAM
uživatelská příručka č. II - Programovací jazyk BASIC G download
 • TESLA Elektronické součástky
užívatelská příručka č. III - Operační systém download
 • TESLA Elektronické součástky
užívatelská příručka č. IV - Output-Enter download
 • TESLA Elektronické součástky
Návod na obsluhu Pascal PMD V1.02 download
 • STS k.p. Trstená (RNDr. Peter Tomcsányi)
Příručka programátora Pascal C-2717 V2.C download
 • INCOTEX Brno (RNDr. Peter Tomcsányi)
programovanie v jazyku symbolických adries na PMD 85 download
 • Ústredný ústav pre vzdelávanie učiteľov v Bratislave; Ing. Milan Žofaj, Ing. Peter Kupkovič
 • Obsahuje popis programu MRS
 • Scan a OCR: Marián Trutz
 • Post OCR editácia, úpravy a opravy: Roman Bórik
návod na obsluhu Maťo download
 • Štátny majetok Závadka nad Hronom. š.p.
 • scan: RM-TEAM
popis BASICu, Monitora a IF mikropočítača Maťo download
 • Z už neexistujúceho webu Maťo muzeum (2002) zachránil a poskytol Martin Schotek
komentovaný výpis Monitora mikropočítača Maťo download
 • Disassembling a komentár Monitora z ROM súboru mato-mb.rom
 • Poskytol: RaceSoft
popis siete MAŤO-LAN mikropočítača Maťo download
 • Prepis dokumentácie k sieti MAŤO-LAN vo formáte RTF
 • Disassembling sieťových rutín z ROM súboru mato-lan.rom
 • Poskytol: Martin M1
základy výpočtovej techniky a mikropočítač Maťo download
 • Scan učebného textu v PDF formáte.
 • Autor: Miroslav Vojtek
schéma PMD 85-3 download
schéma počítača Maťo download
 • Scan originálnej schémy (RM-TEAM)
 • prekreslená schéma v EAGLE exportovaná do PNG (RaceSoft)
identifikácia porúch - príručka a návody pre opravy PMD 85 download
 • Ing. Vladimír Matějka
 • Obsahuje jednotlivé scany strán príručky a aj PDF vytvorené z týchto scanov (PDF vytvoril Jan Wiederlechner)
scany návodov na používanie ovládačov KZD-1 download
scan návodu pre montáž, obsluhu a údržbu KZD-1 download
 • autor scanu nezistený
komentovaný výpis ovládacieho programu disketovej jednotky PMD 30 (MFD 85)
a Extended ROM BASIC
download
 • Roman Bórik
komentovaný výpis ovládacieho programu disketovej jednotky PMD 32
a časti rozšírenia monitora PMD 85-3 pre spoluprácu s PMD 32
download
 • Roman Bórik
návod na obsluhu disketovej jednotky PMD 32 download
 • JZD Pokrok Otice
manuály k niektorým programom a iná dokumentácia v PDF formáte download
 • kompletný manuál ku DAM-0000 (nascanovaný aj prepis) (Karel Šuhajda)
 • kompletný manuál ku DAM+2 (Karel Šuhajda)
 • tabuľka inštrukcií MHB8080 (RM-TEAM)
popis Monitorov mon19 a mon20 a BASIC-G/20 download
 • Peter Kottáš, Jozef Kutej
manály k niektorým programom vo formáte pre KASWORD a TEXED download
nascanovaná dokumentácia ku Zbrojováčku (Consul 2717) [31,4MB] download
 • popis BASICu a práce s počítačom (C2717basic1.pdf, C2717basic2.pdf, C2717basicG.pdf)
 • rôzne pomôcky a tabuľky (C2717_pomucky.pdf)
 • kurz inštrukcií 8080 (C2717_8080.pdf)
 • komentovaný výpis Monitora (C2717monitor.pdf, C2717_monitor2.pdf)
 • popis pripojenia periférií (C2717periferie.pdf)
 • technický popis (C2717ser_manual.pdf, consul_uvnitr.pdf, Prilohy_C2717.pdf)
 • schémy (C2717-schema.pdf, C2717-schema-cb.pdf)